Warsztaty dla pielęgniarek stomijnych „Stomia niejedno ma imię…..”. 08-09.06.2018r. Nadarzyn, Hotel Park Kajetany.

logo-warsztaty

Warsztaty dla pielęgniarek stomijnych

W dniach 08-09 czerwca 2018r w Nadarzynie, w Hotelu Park Kajetany odbyły się warsztaty dla pielęgniarek stomijnych.

TEMATYKA WARSZTATÓW „WOKÓŁ STOMII” – „Stomia niejedno ma imię…..”

 1. „Pielęgnacja przetok wysokich, opieka nad cewnikami centralnymi” – Jolanta Świerkowska
 2. „Przetoki jelitowe – jeść czy nie jeść?” – mgr Barbara Kuczyńska – dietetyk
 3. „High out – put stoma – stomia o zwiększonym wydalaniu” – Magdalena Leyk
 4. „Okołostomijne zmiany skórne w przebiegu chorób zapalnych jelit” – Urszula Sobczak
 5. „Spersonalizowana opieka nad pacjentem z urostomią” – Małgorzata Bocheńska
 6. „Moje stomijne ambulatorium domowe, czyli: kiedy przychodzę na pierwszą wizytę domową do pacjenta…” Agnieszka Biskup
 7. „Zmiany skórne kontra  przepuklina okołostomijna” – Grażyna Majewska
 8. „Powikłania stomijne – rola lekarza i pielęgniarki” – Anna Śmiżewska

Każdy uczestnik warsztatów otrzymał certyfikat uczestnictwa.

Warsztaty dla pielęgniarek stomijnych „Pielęgnacja stomii powikłanych”. 12-13.05.2017r. Kuźnia Napoleońska, Teresin k/Warszawy.

logo-warsztaty

Warsztaty dla pielęgniarek stomijnych

W dniach 12-13 maja 2017r w Kuźni Napoleońskiej, w Teresinie k/Warszawy odbyły się warsztaty dla pielęgniarek stomijnych. Temat wiodący – „Pielęgnacja stomii powikłanych

TEMATYKA WARSZTATÓW

 1. Komunikacja interpersonalna – pielęgniarka – pacjent – Sztyler Teresa
 2. Słownik terminów stomijnych – Agnieszka Biskup
 3. „Profilaktyka powikłań skórnych wokół stomii a jakość życia pacjenta”. Narzędzie SACS – warsztaty – Sobczak Urszula
 4. Specyfika pielęgnacji stomii u dzieci. Problemy pielęgnacyjne – warsztaty – Zalewska Eliza
 5. Powikłania skórne – opisy przypadków – Leyk Magdalena
 6. Zmiany przerostowe – opisy przypadków – Majewska Grażyna
 7. Owrzodzenia wokół stomii – opisy przypadków  – Biskup Agnieszka

 

Warsztaty dla pielęgniarek stomijnych. 23-24.09.2016r. Kuźnia Napoleońska. Teresin k/Warszawy.

logo-warsztaty

Warsztaty dla pielęgniarek stomijnych

W dniach 23-24 września 2016r., w Kuźni Napoleońskiej, w Teresinie k/Warszawy odbyły się warsztaty dla pielęgniarek stomijnych.

Tematyka poszczególnych warsztatów:

1. Wyznaczania miejsca stomii na „trudnym” brzuchu.
2. Przepukliny okołostomijne a pas brzuszny.
3. Pielęgnowania zbiorników jelitowych, badanie per rectum przez pielęgniarkę.
4. Etyka pielęgniarska w opiece nad pacjentem ze stomią.

Każdy uczestnik warsztatów otrzymał certyfikat uczestnictwa.

 

X Jubileuszowe Sympozjum Polskiego Klubu Koloproktologii. 12-13.09.2015r. Hotel NARVIL w Serocku.

W dniach 12-13 września 2015r. w hotelu NARVIL w Serocku odbyło się X Jubileuszowe Sympozjum Polskiego Klubu Koloproktologii w trakcie którego zaproszone pielęgniarki miały możliwość uczestniczenia w dwudniowej sesji zorganizowanej przez Polskie Towarzystwo Pielęgniarek Stomijnych.

Opiekę merytoryczną sesji sprawowali:
Przewodniczący Komitetu Naukowego i Organizacyjnego Sympozjum, Prezes Polskiego Klubu Koloproktologii Pan Profesor Marek Szczepkowski oraz Pani Profesor Jadwiga Snarska.
Wykładowcami byli specjaliści – pielęgniarki oraz lekarze chirurdzy którzy przedstawili bardzo bogate w nowe treści merytoryczne wykłady dotyczące problematyki stomijnej obrazując zagadnienia w ujęciu interdyscyplinarnym.

Niezwykle ważnymi uczestnikami sesji byli pacjenci – przedstawiciele Polskiego Towarzystwa Stomijnego Pol-ilko.

Poszerzeniu wiedzy służyły prezentacje nowych rozwiązań w pielęgnacji i zaopatrzeniu stomii prezentowane przez Firmy produkujące sprzęt stomijny.

Dużym wydarzeniem była promocja książki „STOMIA” która jest pierwszym w piśmiennictwie polskim tak szerokim opracowaniem dotyczącym problematyki stomijnej.

Każda pielęgniarka uczestnicząca w sesji miała możliwość do spotkań i rozmów służących wymianie doświadczeń, dzieleniu się problemami codziennej pracy. Spotkania były też okazją do budowania konstruktywnych więzi zawodowych.

Wykorzystując możliwość spotkania się w szerszym gronie pielęgniarek stomijnych, odbyło się VI Walne Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze Członków PTPS. Dokonano wyboru Zarządu PTPS i Komisji Rewizyjnej. Prezesem została Pani Grażyna Majewska, Vice Prezesem Agnieszka Biskup, Skarbnikiem – Teresa Sztyler, Sekretarzem – Małgorzata Bocheńska, Członkiem Zarządu – Urszula Sobczak.

Sesja pielęgniarska odbyła się dzięki współpracy z Polskim Klubem Koloproktologicznym oraz wsparciu firm – Coloplast, ConvaTec, Dansac, Pofam-Poznań, Salts

V Sympozjum Postępy w chirurgii kolorektalnej

stomia_live

 

Sprawozdanie z V Sympozjum Postępy w chirurgii kolorektalnej
– 
15-16 kwiecień 2016r, Hotel Narvil w Serocku.

W dniach 15-16 kwietnia 2016 roku  w hotelu Narvil  w Serocku odbyła się sesja dla  pielęgniarek stomijnych w ramach V  Ogólnopolskiego Sympozjum – Postępy w chirurgii kolorektalnej . Organizatorem konferencji było  Polski Klub Koloproktologii,  Kliniczny Oddział  Chirurgii Ogólnej i Kolorektalnej,  Oddział  Warszawski Towarzystwa Chirurgów Polskich, Konsultant Krajowy Chirurgii – Prof. Grzegorz Wallner w Dziedzinie Ogólnej.  Przewodniczącym Komitetu Naukowego i Organizacyjnego był prof. dr hab. Pan Marek Szczepkowski.  Celem konferencji było zaprezentowanie  wykładów wybitnych Ekspertów, które dotyczą najbardziej aktualnych problemów chirurgii kolorektalnej XXI wieku. W trakcie prowadzonych obrad zorganizowana została  Sesja pielęgniarska, która obejmowała  wykłady oraz cztery sesje warsztatowe.

W pierwszym dniu uroczystego otwarcia sesji pielęgniarskiej dokonał prof. dr hab.  Pan Marek Szczepkowski i koleżanka Grażyna Majewska – Prezes PTPS.  Prezentowano temat dotyczący zastosowania nowego, udoskonalonego pasa brzusznego dla stomików. Własnymi doświadczeniami w tym temacie podzieliła się Grażyna Majewska.  Koleżanka Magdalena Leyk  jako pierwszy członek światowej organizacji Terapeutów Stomijnych przedstawiła swoją drogę i początki współpracy z WCET-em.  Uczestnicy konferencji mieli także możliwość wysłuchania wykładu wygłoszonego przez prawnika pt. ”Konsekwencje prawne uznania pielęgniarki za osoby uprawnione do wystawiania recept – przegląd zmian prawnych cz. II i III”- z  Kancelarii  Domański Zakrzewski Palinka sp.  Spotkanie autorskie z  Panią  Hanną Rydlewską autorką książki  SLOW SEX, podczas którego podjęto m.in. takie problemy jak, kształtowanie pożądanych  zachowań  seksualnych w życiu codziennym i  osób po leczeniu  chirurgicznym. Szczególnymi gościem  piątkowego wieczoru był zespół PECTUS, który swoim występem  artystycznym dostarczył wielu wrażeń i zebranym  zgotował wspaniała zabawę.

W sobotę prowadzone były sesje warsztatowe które miały charakter edukacyjno-dyskusyjny, tematyczne zatytułowane:

 • Moje  życie, moja praca- moja samorealizacja. Jak to jest kiedy pozwalamy na zmiany. Prowadzona przez Panią Biankę- Beatę Kotoro.
 • Talerz stomika w świetle najnowszej  piramidy żywienia- prowadzący  Halszka Sokołow.
 • Jak korzystać  z podświadomości w budowaniu pozytywnych relacji z otoczeniem- prowadzący Małgorzata Kwarciak .
 • Budowanie relacji  z pacjentem przewlekle chorym- prowadzący Dorota Minta.

Warto podkreślić, iż wszystkie warsztaty dzięki doświadczeniu, obserwacjom i sugestiom specjalistów prowadzących szkolenia, były dla uczestników źródłem bardzo cennych i praktycznych informacji a ich  tematyka skłoniła uczestników do osobistych przemyśleń i ożywionej dyskusji

Ponadto w sesji plenarnej wysłuchano bardzo ciekawego wykładu Pana prof., Tomasza Banasiewicza na temat: Zaopatrzenia trudnej rany wokół stomii.  Każdej sesji towarzyszyło duże zainteresowanie i znakomita atmosfera, ożywione dyskusje przenosiły się w przerwach z sal obrad do kuluarów. Pomimo bardzo intensywnego planu zajęć  w sobotę  w godzinach od 18:30 do 19:30  udało się nam przeprowadzić VIII Walne Zebranie członków PTPS.  Spotkania towarzyskie, które  towarzyszą tego typu Konferencjom Naukowym są okazją do nawiązania kontaktów towarzyskich, a także  przyczynią  się do zacieśnienia grona osób żywo zainteresowanych problemami osób ze stomią.
Konferencja została zakończona 16.04. 2016 o godz .14-tej.

Sekretarz PTPS Małgorzata Bocheńska