Procedury

1. Procedura oczyszczania przewodu pokarmowego preparatem Fortrans.
W trakcie aktualizacji.
2. Procedura wyznaczania miejsca stomii.
3. Procedura zabezpieczania stomii na bloku operacyjnym.
4. Procedura wykonywania irygacji.
5. Procedura wymiany jednoczęściowego sprzętu stomijnego.
6. Procedura wymiany dwuczęściowego sprzętu stomijnego.
7. Procedura wymiany opatrunku na ranie pooperacyjnej niepowikłanej u pacjenta z wyłonioną stomią.
8. Akcesoria stomijne

Współpraca