Polskie Towarzystwo Pielęgniarek Stomijnych

00-864 Warszawa, ul. Krochmalna 32a
Prezes PTPS Małgorzata Bocheńska tel. 501 608 501, e-mail: ptps@ptps.pl
NIP: 527-25-57-251  REGON: 140879647
KRS: 0000254056
Nr rachunku bankowego: 37 1240 4748 1111 0011 2113 0384

Uwaga! W polu „Adres e-mail nadawcy” prosimy o podanie wyłącznie swojego adresu e-mail. Tylko wtedy będziemy w stanie odpowiedzieć.

Polskie Towarzystwo Pielęgniarek Stomijnych

Współpraca