Zarząd Polskiego Towarzystwa Pielęgniarek Stomijnych

Członkowie zarządu:

Małgorzata Bocheńska I Prezes
Pielęgniarka stomijna
Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Pielęgniarska 33-395 Chełmiec, ul. Sicie 16.
Gabinet konsultacyjno-edukacyjny w zakresie opieki stomijnej. Salon Medyczny LIFE CARE+,  ul Długosza 8/2, 33-300 Nowy Sącz, tel.697068614. ​
e-mail: malgorzata.bochenska@interia.pl

Magdalena Leyk-Kolańczak I V-ce Prezes
Pielęgniarka stomijna
Uniwersyteckie Centrum Kliniczne w Gdańsku
80-952 Gdańsk, ul. Dębinki 7.
e-mail: MagdalenaLeyk@interia.pl

Edyta Drzyzga I Sekretarz
Pielęgniarka stomijna
Szpital Specjalistyczny im J. Śniadeckiego, ul. Młyńska 5, 33-300 Nowy Sącz
Oddział Chirurgii Onkologicznej
e-mail: edyta.drzyzga@onet.pl

Ewa Urbańska I Skarbnik
Pielęgniarka stomijna
Specjalista Pielęgniarstwa Chirurgicznego
Narodowy Instytut Onkologii- Państwowy Instytut Badawczy
Klinika Chirurgii Onkologicznej i Guzów Neuroendokrynnych, Warszawa ul.Wawelska 15
e-mail: e.r.urbanscy@wp.pl

Urszula Sobczak I Członek Zarządu
Pielęgniarka stomijna
SK Nr 2 Poradnia Stomijna, ul. Przybyszewskiego 49, 60-355 Poznań
e-mail: urszula.sobczakjs@wp.pl

Komisja rewizyjna:

​Barbara Banaś I Przewodnicząca
Pielęgniarka stomijna
Pielęgniarka opatrunkowa, specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa chirurgicznego
Szpital Powiatowy Gajda -Med Sp. z o. o. w Pułtusku Oddział Chirurgii ogólnej
e-mail: bbanas01@gmail.com

​Iwona Kaciniel I Członek
Pielęgniarka stomijna
SP ZOZ w Siedlcach, Poradnia proktologiczna
e-mail: iwonakaciniel@wp.pl

Michał Lazarowski I Członek
Pielęgniarz stomijny
NZOZ Cross Medica, ul. Jagiellońska 50 03-462 Warszawa
e-mail: michal.lazarowski@interia.eu

Dane osobowe wszystkich ww. osób są chronione prawem i zakazuje się ich kopiowania oraz wykorzystywania w celach innych niż kontakt z osobami szukającymi pomocy lub informacji na tematy związane ze stomią.

Współpraca