Zarząd Polskiego Towarzystwa Pielęgniarek Stomijnych

Członkowie zarządu:

Małgorzata Bocheńska I Prezes
Pielęgniarka stomijna
Szpital Specjalistyczny im J. Śniadeckiego, ul. Młyńska 5, 33-300 Nowy Sącz
Oddział Chirurgii Onkologicznej
e-mail: malgorzata.bochenska@interia.pl

Magdalena Leyk-Kolańczak I V-ce Prezes
Pielęgniarka stomijna
Uniwersyteckie Centrum Kliniczne w Gdańsku
80-952 Gdańsk, ul. Dębinki 7.
e-mail: MagdalenaLeyk@interia.pl

Agnieszka Biskup I Sekretarz
Pielęgniarka stomijna
Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Wojskowej Akademii Medycznej – Centralny Szpital Weteranów,
Klinika Chirurgii Ogólnej i Kolorektalnej, Plac Hallera 1, 90-647 Łódź
e-mail: abishop@wp.pl

Teresa Sztyler I Skarbnik
Pielęgniarka stomijna
Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza,  ul. Lwowska 178 A,  33-100 Tarnów
Oddział Chirurgii Ogólnej
e-mail: teresa_sztyler@poczta.fm

Urszula Sobczak I Członek Zarządu
Pielęgniarka stomijna
SK Nr 2 Poradnia Stomijna, ul. Przybyszewskiego 49, 60-355 Poznań
e-mail: urszula.sobczakjs@wp.pl

Komisja rewizyjna:

Barbara Banaś I Przewodnicząca
Mazowiecki Szpital Bródnowski Sp. z o. o. w Warszawie
Klinika Neurochirurgii
e-mail: bbanas01@gmail.com

Iwona Kaciniel I Członek
SP ZOZ w Siedlcach
Poradnia Proktologiczno-Stomijna
e-mail: iwonakaciniel@wp.pl

Teresa Kresińska-Kaba I Członek
Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Wojskowej Akademii Medycznej – Centralny Szpital Weteranów, Plac Hallera 1, 90-647 Łódź
Klinika Chirurgii Ogólnej i Kolorektalnej
e-mail: teresa_kk@interia.pl

Dane osobowe wszystkich ww. osób są chronione prawem i zakazuje się ich kopiowania oraz wykorzystywania w celach innych niż kontakt z osobami szukającymi pomocy lub informacji na tematy związane ze stomią.

Współpraca