Jak zostać Członkiem PTPS?

Członkiem Towarzystwa może zostać każda osoba posiadająca uprawnienia do wykonywania zawodu pielęgniarki (pielęgniarza) na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Aby zostać członkiem PTPS należy:

  1. Pobrać, wydrukować  i wypełnić Deklarację Członkowską (plik do pobrania na dole strony) a następnie zeskanować ją  i skan przesłać ją na adres e-mail naszego Towarzystwa – ptps@ptps.pl. Oryginał owej deklaracji należy wysłać tradycyjną pocztą na adres: ul. Krochmalna 32a, 00-864 Warszawa. Osoba zgłaszająca się otrzyma wtedy informację zwrotną na adres e-mail podany w deklaracji.
  2. Opłacić składkę członkowską (nr konta podany na dole strony).
  3. Oficjalne przyjęcie odbywa się na posiedzeniu Zarządu PTPS i jest potwierdzone Uchwałą. Posiedzenia odbywają się co kilka miesięcy. Po tym fakcie Członek otrzymuje potwierdzenie w formie elektronicznej i papierowej (pocztą).

 

Informację o stanie opłacanych składek można uzyskać u skarbnika:

Ewa Urbańska
e.r.urbanscy@wp.pl

 

Aktualizację lub uzupełnienie danych osobowych proszę zgłaszać do sekretarza:

Edyta Drzyzga
edyta.drzyzga@onet.pl

 

Z dniem 01.01.2023r. ulega zmianie wysokość składki członkowskiej (zgodnie z uchwałą Zarządu PTPS z dnia 30.12.2022r.) Wysokość  rocznej  składki członkowskiej dla członka zwyczajnego wynosi 100 zł. Termin dokonywanej wpłaty mija 31 grudnia danego roku.

Wpłaty prosimy dokonywać przelewem na konto Towarzystwa:
Polskie Towarzystwo Pielęgniarek Stomijnych, ul. Krochmalna 32a, 00-864 Warszawa
Nr konta: 37 1240 4748 1111 0011 2113 0384

Pliki do pobrania:

 

 

Współpraca