W dniach 12-13 września 2015r. w hotelu NARVIL w Serocku odbyło się X Jubileuszowe Sympozjum Polskiego Klubu Koloproktologii w trakcie którego zaproszone pielęgniarki miały możliwość uczestniczenia w dwudniowej sesji zorganizowanej przez Polskie Towarzystwo Pielęgniarek Stomijnych.

Opiekę merytoryczną sesji sprawowali:
Przewodniczący Komitetu Naukowego i Organizacyjnego Sympozjum, Prezes Polskiego Klubu Koloproktologii Pan Profesor Marek Szczepkowski oraz Pani Profesor Jadwiga Snarska.
Wykładowcami byli specjaliści – pielęgniarki oraz lekarze chirurdzy którzy przedstawili bardzo bogate w nowe treści merytoryczne wykłady dotyczące problematyki stomijnej obrazując zagadnienia w ujęciu interdyscyplinarnym.

Niezwykle ważnymi uczestnikami sesji byli pacjenci – przedstawiciele Polskiego Towarzystwa Stomijnego Pol-ilko.

Poszerzeniu wiedzy służyły prezentacje nowych rozwiązań w pielęgnacji i zaopatrzeniu stomii prezentowane przez Firmy produkujące sprzęt stomijny.

Dużym wydarzeniem była promocja książki „STOMIA” która jest pierwszym w piśmiennictwie polskim tak szerokim opracowaniem dotyczącym problematyki stomijnej.

Każda pielęgniarka uczestnicząca w sesji miała możliwość do spotkań i rozmów służących wymianie doświadczeń, dzieleniu się problemami codziennej pracy. Spotkania były też okazją do budowania konstruktywnych więzi zawodowych.

Wykorzystując możliwość spotkania się w szerszym gronie pielęgniarek stomijnych, odbyło się VI Walne Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze Członków PTPS. Dokonano wyboru Zarządu PTPS i Komisji Rewizyjnej. Prezesem została Pani Grażyna Majewska, Vice Prezesem Agnieszka Biskup, Skarbnikiem – Teresa Sztyler, Sekretarzem – Małgorzata Bocheńska, Członkiem Zarządu – Urszula Sobczak.

Sesja pielęgniarska odbyła się dzięki współpracy z Polskim Klubem Koloproktologicznym oraz wsparciu firm – Coloplast, ConvaTec, Dansac, Pofam-Poznań, Salts