Cele Statutowe Towarzystwa

 • Wspieranie rozwoju zawodowego i naukowego pielęgniarek;
 • Prowadzenie badań naukowych i wdrażanie ich wyników do praktyki celem poprawy jakości opieki pielęgniarskiej i jakości życia chorych ze stomią;
 • Szkolenie pielęgniarek w zakresie opieki nad chorym ze stomią;
 • Działanie na rzecz wdrażania standardów opieki na chorym ze stomią;
 • Propagowanie ruchu stomijnego wśród pracowników ochrony zdrowia, pacjentów i ich rodzin;
 • Współpraca z towarzystwami naukowymi, organizacjami i samorządem zawodowym pielęgniarek i położnych oraz zakładami opieki zdrowotnej;
 • Popularyzowanie informacji o chorych ze stomią i pracy pielęgniarki stomijnej wśród społeczeństwa;
 • Współdziałanie w organizowaniu opieki nad chorym ze stomią;
 • Organizowanie konferencji szkoleniowo-naukowych;
 • Wspieranie działalności Polskiego Towarzystwa Opieki nad Chorymi ze Stomią (Pol-Ilko);
 • Współpraca z firmami dbającymi o jakość życia osób ze stomią.

Pliki do pobrania:

Współpraca