logo-warsztaty

Warsztaty dla pielęgniarek stomijnych

24-26 września 2020 w Łańsku k/Olsztyna

Adres: Kompleks Recepcyjno-Wypoczynkowy Łańsk, 11-034 Stawiguda, Warmia i Mazury

UWAGA! Przesunięcie terminu Warsztatów z 04-06 czerwca 2020r. na 24-26 września 2020r. zostało podyktowane obecną sytuacją epidemiologiczną w kraju. Więcej szczegółów w najbliższym czasie na naszej stronie.

Szanowni Państwo,

Drogie Koleżanki i Drodzy Koledzy!

Chciałam serdecznie zaprosić wszystkich Państwa do udziału w kolejnej Ogólnopolskiej edycji Warsztatów Wokół stomii pt. „GOTOWOŚĆ DO CIĄGŁEGO DOSKONALENIA SIĘ TO DROGA DO SUKCESU W OPIECE STOMIJNEJ” organizowanych przez Polskie Towarzystwo Pielęgniarek Stomijnych.  Planowana konferencja odbędzie się w dniach 24-26 września 2020 w Łańsku (około 15 km od Olsztyna). Ośrodek mieści się nad Jeziorem Łańskim w dawnym, tajnym rządowym kompleksie rekreacyjno- wypoczynkowym.

W ramach hasła przewodniego warsztatów, zaprezentowane zostaną różne perspektywy teoretyczne i praktyczne opieki nad pacjentem ze stomią, oraz determinanty w obszarze, jakości życia zarówno pacjenta jak i jego rodziny.
Pragniemy w gronie Państwa oraz zaproszonych specjalistów kontynuować prezentowanie najnowszych doniesień oraz aktualnych rozwiązań dotyczących  zaopatrzenia i pielęgnacji stomii wydalniczych oraz stomii odżywczych.
W części warsztatowej zostanie zorganizowana sesja pt. „Mój pacjent, moje wyzwanie w zaopatrzeniu stomii powikłanej”Prezentacja przypadków z praktyki domowej, ambulatoryjnej i szpitalnej, na której swoje osiągnięcia będą mogły zaprezentować i czynnie uczestniczyć pielęgniarki, reprezentujące ośrodki z całego kraju.
Serdecznie zapraszamy do udziału.
Mam nadzieję, że konferencja przybliży Państwu możliwości płynące ze współpracy z podmiotami, które mogą wzmocnić nasze działania w udzielaniu szeroko rozumianego wsparcia pacjentowi i jego rodzinie.
Podczas wydarzenia będziecie Państwo mieli okazję zapoznać się z ekspozycją firmowych stoisk ze sprzętem i akcesoriami stomijnymi oraz prezentacją firm dostarczających produkty do żywienia pozajelitowego i dojelitowego.
Zainteresowanie oraz Państwa udział w poprzednich edycjach jest dowodem, że prezentowane zagadnienia oraz możliwość interaktywnej dyskusji w szerszym gronie wciąż mają niezaprzeczalną, szczególną wartość i znaczenie dla praktyki pielęgniarskiej w opiece nad pacjentem ze stomią.

Tradycyjnie część czasu zaplanowaliśmy na przeprowadzenie XIII Walnego Zebrania Członków PTPS. Pragniemy przekazać, że wszyscy członkowie PTPS uczestniczący w Walnym Zebraniu mają zagwarantowany zwrot kosztów podróży.

Jeszcze raz zapraszam do udziału i zapoznania się z programem wydarzenia.

Z poważaniem:

Małgorzata Bocheńska- Prezes PTPS

INFORMACJE DLA UCZESTNIKÓW:

Zgłoszenia uczestnictwa w konferencji prosimy przesyłać do 22.05.2020 za pomocą formularza rejestracyjnego.

UWAGA!

O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszenia, a obecność uczestnictwa zostanie potwierdzona drogą e-mailową  po uiszczeniu opłaty rejestracyjnej w kwocie 50 zł i przesłaniu potwierdzenia dokonanej wpłaty. Nr rachunku bankowego: 79 1500 1083 1210 8010 2409 0000  

Szczegóły dojazdu -przedstawimy w późniejszym terminie w zależności od  miejsca zamieszkania zgłoszonych uczestników.

Dane kontaktowe  do  Zarządu PTPS:

 1. Małgorzata Bocheńska tel. 501 608 501
 2. Teresa Sztyler tel.606 688 361
 3. Urszula Sobczak tel.600 761 627

Zgłoszenia streszczenia wystąpień  przesyłać do 17 kwietnia 2020 roku na adres e-mail: ptps@ptps.pl Osoby (Wykładowcy) czynnie uczestniczące w konferencji  nie dokonują wpłaty rejestracyjnej oraz otrzymują zwrot kosztów delegacji.

PROŚBA DO KOLEŻANEK UCZESTNICZEK WARSZTATÓW  WOKÓŁ STOMII

W przypadku niemożności uczestniczenia w warsztatach przez osoby zgłoszone do udziału, bardzo prosimy o niezwłoczną informację na adres e-mail: ptps@ptps.pl   lub telefonicznie do Pani Teresy  Sztyler. Nieobecność zgłoszonych  osób na warsztatach powoduje stratę finansową dla PTPS oraz zamyka możliwość udziału osobom chętnym i dyspozycyjnym w tym terminie.

Prosimy o odpowiedzialne potraktowanie naszej prośby.

Wszystkie bieżące informacje dotyczące Konferencji można znaleźć również na  naszej stronie PTPS i Facebooku.

RAMOWY PROGRAM:

 1. Rola pielęgniarki w opiece nad pacjentem na różnym etapie jego życia ze stomią.
 2. VAC terapia w leczeniu ran a stomia.
 3. Zadania pielęgniarki w opiece nad pacjentem ze stomią w warunkach domowych .
 4. Możliwości żywienia przez sztuczne dostępy dojelitowe i pozajelitowe .
 5. Wsparcie dla pacjenta ze stomią w perspektywie interpersonalnej i instytucjonalnej.
 6. Sesja warsztatowa pt „Mój pacjent, moje wyzwanie w zaopatrzeniu stomii powikłanej”-  Prezentacja przypadków z praktyki domowej, ambulatoryjnej i szpitalnej.
 7. Irygacja stomii – teoria i praktyka
 8. Pielęgnacja i postępowanie w przypadku powikłań gastrostomii i jej unostomii
 9. Zastosowanie pasa brzusznego – za i przeciw

Formularz zgłoszenia uczestnictwa w Warsztatach „Wokół Stomii” 2020 w Łańsku

Data konferencji: 4-6 czerwiec 2020

Nazwa konferencji:  OGÓLNOPOLSKIE Warsztaty Wokół Stomii pt. „GOTOWOŚĆ DO CIĄGŁEGO DOSKONALENIA SIĘ TO DROGA DO SUKCESU W OPIECE STOMIJNEJ” organizowanych przez Polskie Towarzystwo Pielęgniarek Stomijnych.

 

*Potwierdzeniem udziału w konferencji jest wpłata za udział w kwocie 50 zł na konto:
Nr rachunku bankowego: 79 1500 1083 1210 8010 2409 0000

Współpraca