logo-warsztaty

Warsztaty dla pielęgniarek stomijnych – podsumowanie

24-26 września 2020 w Łańsku k/Olsztyna

Adres: Kompleks Recepcyjno-Wypoczynkowy Łańsk, 11-034 Stawiguda, Warmia i Mazury

 

W dniach 24-26 września 2020r odbyły się Warsztaty dla Pielęgniarek Stomijnych. Tym razem miejscem spotkania był Łańsk, malownicza miejscowość położona nad Jeziorem Łańskim niedaleko Olsztyna. Temat wiodący: Gotowość do ciągłego doskonalenia się to droga do sukcesu w opiece stomijnej.

24 września o godz 15.45 pani Prezes PTPS Małgorzata Bocheńska uroczystym powitaniem uczestników i gości rozpoczęła Warsztaty Stomijne 2020. W tym samym dniu odbyło się również Walne Zebranie Członków PTPS.

25 września wygłoszono następujące prezentacje

  1. Inauguracyjne wystąpienie głównego sponsora Warsztatów PTPS – Firmy COLPOLAST w imieniu której pani Sylwia Rucka – Chmielowska poprowadziła prezentację on- line zatytułowaną: „ Przegląd  narzędzi edukacyjnych i programów  wsparcia dla pacjentów ze stomią”
  2. Pielęgniarka pani Anna Flerasiewicz przedstawiła z ramienia firmy COLOPLAST wykład on- line „Krajowe standardy stosowania sprzętu z przylepcem płaskim i sprzętu dla  obszarów wypukłych”
  3. Pani dr Kinga Zastawna ze Szpitala Klinicznego nr 2 w Poznaniu przedstawiła temat : „Terapia VAC w leczeniu ran a stomia”
  4. Pani Aleksandra Bożych z firmy POFAM Poznań przedstawiła prezentację „ Trudne stomie – różne rozwiązania”
  5. Pani Joanna Zakrzewska z firmy MIRALEX zareklamowała  produkty przedstawiając wykład pt. „Stop biegunce”
  6. Pielęgniarka pani Jarosława Sykuła z Firmy ConvaTec przedstawiła temat „Trudne stomie – zaopatrzenie w praktyce”
  7. Pielęgniarka pani Grażyna Majewska podzieliła się swoim doświadczeniem na temat: „ Irygacja stomii – teoria i praktyka”
  8. Pani Prezes PTPS Małgorzata Bocheńska wygłosiła wykład: „Rola Pielęgniarki w opiece nad pacjentem na różnym etapie jego życia ze stomią”

Każdy uczestnik warsztatów otrzymał certyfikat uczestnictwa.

Członkowie PTPS i inni uczestnicy Warsztatów zgodnie uznali, że pomimo trudnej sytuacji epidemicznej Warsztaty Stomijne 2020 były bardzo udanym i ciekawym wydarzeniem. Środki bezpieczeństwa, które były zapewnione przez organizatora Warsztatów sprawiły, że wszyscy czuli się bezpiecznie i komfortowo.

 

Galeria zdjęć z Warsztatów „Wokół Stomii” Łańsk 2020

Współpraca