Aktualne szkolenia i konferencje

stomia_live

Sprawozdanie z V Sympozjum Postępy w chirurgii kolorektalnej
– 
15-16 kwiecień 2016r, Hotel Narvil w Serocku.

W dniach 15-16 kwietnia 2016 roku  w hotelu Narvil  w Serocku odbyła się sesja dla  pielęgniarek stomijnych w ramach V  Ogólnopolskiego Sympozjum – Postępy w chirurgii kolorektalnej . Organizatorem konferencji było  Polski Klub Koloproktologii,  Kliniczny Oddział  Chirurgii Ogólnej i Kolorektalnej,  Oddział  Warszawski Towarzystwa Chirurgów Polskich, Konsultant Krajowy Chirurgii – Prof. Grzegorz Wallner w Dziedzinie Ogólnej.  Przewodniczącym Komitetu Naukowego i Organizacyjnego był prof. dr hab. Pan Marek Szczepkowski.  Celem konferencji było zaprezentowanie  wykładów wybitnych Ekspertów, które dotyczą najbardziej aktualnych problemów chirurgii kolorektalnej XXI wieku. W trakcie prowadzonych obrad zorganizowana została  Sesja pielęgniarska, która obejmowała  wykłady oraz cztery sesje warsztatowe.

W pierwszym dniu uroczystego otwarcia sesji pielęgniarskiej dokonał prof. dr hab.  Pan Marek Szczepkowski i koleżanka Grażyna Majewska – Prezes PTPS.  Prezentowano temat dotyczący zastosowania nowego, udoskonalonego pasa brzusznego dla stomików. Własnymi doświadczeniami w tym temacie podzieliła się Grażyna Majewska.  Koleżanka Magdalena Leyk  jako pierwszy członek światowej organizacji Terapeutów Stomijnych przedstawiła swoją drogę i początki współpracy z WCET-em.  Uczestnicy konferencji mieli także możliwość wysłuchania wykładu wygłoszonego przez prawnika pt. ”Konsekwencje prawne uznania pielęgniarki za osoby uprawnione do wystawiania recept – przegląd zmian prawnych cz. II i III”- z  Kancelarii  Domański Zakrzewski Palinka sp.  Spotkanie autorskie z  Panią  Hanną Rydlewską autorką książki  SLOW SEX, podczas którego podjęto m.in. takie problemy jak, kształtowanie pożądanych  zachowań  seksualnych w życiu codziennym i  osób po leczeniu  chirurgicznym. Szczególnymi gościem  piątkowego wieczoru był zespół PECTUS, który swoim występem  artystycznym dostarczył wielu wrażeń i zebranym  zgotował wspaniała zabawę.

W sobotę prowadzone były sesje warsztatowe które miały charakter edukacyjno-dyskusyjny, tematyczne zatytułowane:

  • Moje  życie, moja praca- moja samorealizacja. Jak to jest kiedy pozwalamy na zmiany. Prowadzona przez Panią Biankę- Beatę Kotoro.
  • Talerz stomika w świetle najnowszej  piramidy żywienia- prowadzący  Halszka Sokołow.
  • Jak korzystać  z podświadomości w budowaniu pozytywnych relacji z otoczeniem- prowadzący Małgorzata Kwarciak .
  • Budowanie relacji  z pacjentem przewlekle chorym- prowadzący Dorota Minta.

Warto podkreślić, iż wszystkie warsztaty dzięki doświadczeniu, obserwacjom i sugestiom specjalistów prowadzących szkolenia, były dla uczestników źródłem bardzo cennych i praktycznych informacji a ich  tematyka skłoniła uczestników do osobistych przemyśleń i ożywionej dyskusji

Ponadto w sesji plenarnej wysłuchano bardzo ciekawego wykładu Pana prof., Tomasza Banasiewicza na temat: Zaopatrzenia trudnej rany wokół stomii.  Każdej sesji towarzyszyło duże zainteresowanie i znakomita atmosfera, ożywione dyskusje przenosiły się w przerwach z sal obrad do kuluarów. Pomimo bardzo intensywnego planu zajęć  w sobotę  w godzinach od 18:30 do 19:30  udało się nam przeprowadzić VIII Walne Zebranie członków PTPS.  Spotkania towarzyskie, które  towarzyszą tego typu Konferencjom Naukowym są okazją do nawiązania kontaktów towarzyskich, a także  przyczynią  się do zacieśnienia grona osób żywo zainteresowanych problemami osób ze stomią.
Konferencja została zakończona 16.04. 2016 o godz .14-tej.

Sekretarz PTPS Małgorzata Bocheńska

 

Współpraca