Procedury bezpieczeństwa dotyczące przeciwdziałania wirusowi COVID 19  w KRW Łańsk

 RECEPCJA

 1. Recepcja Ośrodka posiada termometr do mierzenia temperatury, udostępniany on jest na życzenie Gości.
 2. Stosowanie przez pracowników obsługi ośrodka maseczek ochronnych oraz rękawiczek.
 3. Systematyczna dezynfekcja drzwi, klamek, powierzchni lady recepcyjnej, poręczy, terminali, kart pokojowych, kanap, foteli, itp. w lobby recepcji.
 4. Wprowadzenie ograniczenia liczby osób oczekujących w kolejce do recepcji w lobby Ośrodka.Zachowanie odpowiedniej odległości pomiędzy Gośćmi w kolejce.
 5. Ograniczenie do minimum czasu Gościa przy recepcji.
 6. Zapewnienie płynu do dezynfekcji rąk dla Gości w holu recepcyjnym.
 7. Zakaz bezwzględny przebywania w pokojach/ domkach osób niezameldowanych.

 

POKOJE, DOMKI FIŃSKIE

 1. Dezynfekcja urządzeń, mebli, klamek, armatury, poręczy, wietrzenie pokoi.
 2. Bezwzględny zakaz przebywania w pokojach osób nie będących Gośćmi naszego Ośrodka.

                                                           

POMIESZCZENIA OGÓLNODOSTĘPNE

 1. Zapewnienie płynu do dezynfekcji rąk dla Gości w holu recepcyjnym oraz w toaletach ogólnodostępnych.
 2. Szczegółowa dezynfekcja – raz na godzinę miejsc i toalet ogólnodostępnych.

 

 PRACOWNICY

 1. Bezwzględne przestrzeganie pracy w maseczkach, rękawiczkach, odzieży ochronnej, częste dezynfekowanie urządzeń, mycie rąk, itp. przez wszystkich pracowników znajdujących się w przestrzeni, w której może nastąpić kontakt z Gośćmi
 2. Szkolenia pracowników z zachowania szczególnych środków bezpieczeństwa i wszystkich pracowników ośrodka
 3. . Prowadzenie kampanii informacyjnej dla personelu dotyczącej zachowania szczególnych środków ostrożności wg zaleceń GIS i WHO.
 4. Zapewnienie płynu do dezynfekcji rąk dla pracowników – łatwo dostępny i widoczny dozownik na zapleczu hotelu, szatniach.
 5. Wprowadzenie dodatkowej dezynfekcji przestrzeni wspólnych pracowników – szatni, kuchni, pomieszczeń socjalnych oraz magazynów.
 6. Przebywanie w pomieszczeniach, tam gdzie jest to możliwe do 2 osób i/ lub zachowanie bezpiecznej  odległości.
Współpraca