Coloplast – Złoty Sponsor

Coloplast – Złoty Sponsor

Jesteś ciekawa/ciekawy jakie nowe produkty pojawią się w portfolio Coloplast już niedługo?

Zajrzyj na nasze warsztaty i dowiedz się więcej! Mamy nadzieję, że te nowości ucieszą Ciebie tak samo jak nas !

Do zobaczenia w piątek 24. maja!!! Nie możemy się doczekać

Convatec – Złoty Sponsor

Convatec – Złoty Sponsor

Firma Convatec tegoroczny Złoty Sponsor kongresu PTPS serdecznie zaprasza na wykłady i warsztaty, na których szczegółowo przedstawimy zalety sprzętu wypukłego typu convex w zaopatrzeniu trudnych i wymagających stomii.

Pierwszego dnia o godz. 16:50, Dorota Roszkowska – mgr pielęgniarstwa, spec. pielęgniarstwa chirurgicznego podczas wykładu omówi 5 charakterystycznych cech sprzętu typu soft convex. Dowiemy się też dlaczego profesjonalnie i odpowiednio dobrany sprzęt tego typu jest odpowiedzią na zaopatrzenie nawet najtrudniejszej stomii. Kontynuacją będzie prezentacja studium przypadków stomii powikłanych, którą zaprezentuje Michał Lazarowski – pielęgniarz stomijny
i przedstawiciel medyczny Convatec.

Drugiego dnia podczas warsztatów, które rozpoczną się o godz. 10:00 zaprezentujemy najlepsze praktyki w zaopatrzeniu trudnych stomii z wykorzystaniem nowości produktowych Convatec typu soft convex –  worków Esteem Body™.  Tego dnia również na naszym flagowym stoisku odbywać się będą sesje warsztatowe „Jak wystawić zleceń na sprzęt stomijny w systemie eZWM” prowadzone przez nas zespół ds. rozliczeń z NFZ .  W trakcie szkolenia będzie można wystawić testowe zlecenia.

Do zobaczenia już za tydzień ! – Zespół Stomijny Convatec!

Coloplast – Złoty Sponsor

Coloplast – Złoty Sponsor

Coloplast po raz kolejny Złotym Sponsorem Konferencji PTPS 

Jeżeli i Ty uważasz, że opieka stomijna zaczyna się przed operacją, dołącz do naszej sesji „Prehabilitacja w praktyce”, w czasie której personel Radomskiego Centrum Onkologii  podzieli się swoimi doświadczeniami w zakresie przygotowania pacjentów do operacji wyłonienia stomii.

Kto będzie razem z nami?

Grupa Pofam – Brązowy Sponsor

Grupa Pofam – Brązowy Sponsor

Miło nam poinformować, że Grupa Pofam jest Brązowym Sponsorem konferencji PTPS w Uniejowie i w ten sposób wspiera nieustanne dążenie pielęgniarek do pogłębiania doświadczeń w zakresie opieki nad pacjentem stomijnym.

Grupa Pofam jest wyłącznym dystrybutorem wyrobów stomijnych For Life oraz B. Braun. Ponad 30-letni kontakt z tymi pacjentami pozwala podjąć próbę odpowiedzi na pytanie ,,Jak pomóc osobom ze stomią ze szczególnymi potrzebami?”. Zagadnienie to będzie tematem wystąpienia w dniu 24.05.2024 r., w którym swojego merytorycznego wsparcia udzieli pielęgniarka mgr Agnieszka Biskup, której profesjonalizm potwierdza długoletnia praca z tą grupą chorych.

Do zobaczenia w Uniejowie!

XVII Walne Zebranie Członków PTPS, 23 maja 2024 r., godz. 19:30

                                                                                                                                         Warszawa 02.05.2024 r.

Szanowni Państwo, Członkowie PTPS

 

W imieniu Zarządu PTPS zapraszamy Państwa  na XVII Walne Zebranie Członków PTPS, które odbędzie się w dn. 23 maja 2024  o godz. 19:30. (pierwszy termin). Przy braku quorum wyznacza się drugi termin zebrania o godz. 19:45.

Zebranie odbędzie się w w Uniejowie  w  ApartHotel  Termy Uniejów przy  ulicy Termalna 1.

Członkom PTPS zapewniamy pełną odpłatność związaną z kosztami dojazdu i uczestnictwa  w obradach Walnego Zebrania Członków. 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad i powitanie Członków PTPS przybyłych na obrady XVII Walnego Zebrania Członków PTPS.
 2. Wybór osób do liczenia głosów w głosowaniu jawnym.
 3. Wybór Komisji Mandatowej i stwierdzenie prawomocności XVII Walnego Zebrania Członków PTPS.
 4. Wybór Prezydium XVII Walnego Zebrania Członków PTPS i Komisji Uchwał i Wniosków.
 5. Przyjęcie zaproponowanego porządku obrad.
 6. Przedstawienie sprawozdania Prezesa PTPS Małgorzaty Bocheńskiej z działalności za rok 2023.
 7. Przedstawienie sprawozdania finansowego Skarbnika PTPS Ewy Urbańskiej za rok 2023.
 8. Dyskusja na temat przedstawionych sprawozdań.
 9. Przedstawienie sprawozdania Przewodniczącej Komisji Rewizyjnej z działalności za rok 2023.
 10. Podjęcie uchwał o przyjęciu w/w sprawozdań.
 11. Podjęcie uchwały o udzieleniu absolutorium Członkom Zarządu PTPS i Komisji Rewizyjnej za działalność w roku 2023.
 12. Przedstawienie planu pracy i planu budżetowego na działalność Zarządu PTPS na rok 2024.
 13. Podjęcie uchwały o przyjęciu planu działania i planu budżetowego na rok 2024
 14. Dyskusja i wolne wnioski, przyjęcie uchwał zjazdowych, stanowisk i rezolucji XVII Walnego Zebrania Członków PTPS.
 15.  Zamknięcie obrad XVII Walnego Zebrania Członków PTPS

Prezes PTPS – Małgorzata Bocheńska

Sekretarz PTPS – Edyta Drzyzga