Wydarzenia i aktualności

XV Walne Zebranie Członków PTPS, 02 czerwca 2022 r., godz. 19:00

                                                                                                                                         Warszawa 16.05.2022 r.

Szanowni Państwo, Członkowie PTPS

 

W imieniu Zarządu PTPS zapraszamy na XV Walne Zebranie Członków PTPS, które odbędzie się w dn. 02 czerwca 2022 r., o godz. 19:00. (pierwszy termin). Przy braku quorum wyznacza się drugi termin zebrania o godz. 19:15. Zebranie odbędzie się w Hotelu Resort Spa and Conference w Krynicy Zdrój

Członkom PTPS zapewniamy pełną odpłatność związaną z kosztami dojazdu i uczestnictwa w obradach Walnego Zebrania Członków.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad i powitanie Członków PTPS przybyłych na obrady XV Walnego Zebrania Członków PTPS.
 2. Wybór osób do liczenia głosów w głosowaniu jawnym.
 3. Wybór Komisji Mandatowej i stwierdzenie prawomocności XV Walnego Zebrania Członków PTPS.
 4. Wybór Prezydium XV Walnego Zebrania Członków PTPS i Komisji Uchwał i Wniosków.
 5. Przyjęcie zaproponowanego porządku obrad.
 6. Przedstawienie sprawozdania Prezesa PTPS Małgorzaty Bocheńskiej z działalności Zarządu za rok 2021.
 7. Przedstawienie sprawozdania finansowego Skarbnika PTPS Teresy Sztyler za rok 2021.
 8. Dyskusja na temat przedstawionych sprawozdań.
 9. Przedstawienie sprawozdania Przewodniczącej Komisji Rewizyjnej z działalności za rok 2021.
 10. Podjęcie uchwały o przyjęciu sprawozdań.
 11. Podjęcie uchwały o udzieleniu absolutorium Członkom Zarządu PTPS i Komisji Rewizyjnej za działalność w roku 2021.
 12. Przedstawienie planu pracy i planu budżetowego na działalność Zarządu PTPS na rok 2022.
 13. Podjęcie uchwały o przyjęciu planu działania i planu budżetowego na rok 2022
 14. Wybór pięciu Członków Zarządu PTPS oraz trzech Członków Komisji Rewizyjnej.
 15. Ogłoszenie wyników wyborów  nowego Zarządu PTPS i Komisji Rewizyjnej.
 16. Dyskusja i wolne wnioski, przyjęcie uchwał, stanowisk i rezolucji XV Walnego Zebrania Członków PTPS.
 17. Zamknięcie obrad XV Walnego Zebrania Członków PTPS

Prezes PTPS – Małgorzata Bocheńska

Warsztaty dla pielęgniarek stomijnych „Perspektywy i wyzwania w opiece stomijnej”.
02-04.06.2022r. Hotel Resort Spa and Conference. Krynica Zdrój

logo-warsztaty

Warsztaty dla pielęgniarek stomijnych

„PERSPEKTYWY I WYZWANIA W OPIECE STOMIJNEJ”
2-4 czerwca 2022r. w obiekcie Czarny Potok 65 w Hotelu Resort Spa and Conference w Krynicy Zdrój 

 

SZANOWNI PAŃSTWO, DRODZY KOLEŻANKI I KOLEDZY !

W imieniu własnym i Zarządu PTPS zwracam się z uprzejmą prośbą o przyjęcie zaproszenia do udziału w kolejnych Warsztatach Wokół Stomii .

„PERSPEKTYWY I WYZWANIA W OPIECE STOMIJNEJ” to tytuł organizowanych przez Polskie Towarzystwo Pielęgniarek Stomijnych Warsztatów Wokół Stomii w  2022roku.
Planowana konferencja odbędzie się w dniach 2-4 czerwca 2022 w Krynicy Zdrój w obiekcie Czarny Potok 65 w  Hotelu Resort Spa and Conference.
Podobnie jak w latach ubiegłych, tak i w tym roku mierzymy się z wyzwaniami  w opiece stomijnej podejmując najważniejsze tematy z zakresu opieki nad pacjentem ze stomią powikłaną, dyskutując o najnowszych wytycznych, zaleceniach czy metodach diagnostycznych i terapeutycznych.
Ubiegły rok – rok pod znakiem walki z koronawirusem SARS-CoV-2 – zmienił wiele, jednak z całą mocą należy podkreślić fakt, iż opieka nad pacjentem ze stomią w pandemii nadal powinna być priorytetem. Liczymy więc, że również w tym roku będą Państwo z nami, by w gronie  praktyków zespołu terapeutycznego dyskutować o optymalnych decyzjach diagnostycznych i terapeutycznych podejmowanych na rzecz  pacjentów z  problematyczną stomią.

Podczas wydarzenia będziecie Państwo mieli okazję zapoznać się z ekspozycją firmowych stoisk ze sprzętem i akcesoriami stomijnymi oraz prezentacją firm.

Zainteresowanie oraz Państwa udział w poprzednich edycjach jest dowodem, że prezentowane zagadnienia oraz możliwość interaktywnej dyskusji w szerszym gronie wciąż mają niezaprzeczalną, szczególną wartość i znaczenie dla naszej praktyki pielęgniarskiej w opiece nad pacjentem ze stomią.

Na marginesie pragnę dodać , że nasze  wydarzenie edukacyjne spełnia standardy etyczne Kodeksów Etyki Izby POLMED i MedTech Polska. (Potwierdzenie  pod linkiem https://sowe.org.pl/baza-wydarzen/wydarzenie/245).

Tradycyjnie część czasu zaplanowaliśmy na przeprowadzenie XV Walnego Zebrania Członków PTPS. Pragniemy przekazać, że wszyscy członkowie PTPS uczestniczący w Walnym Zebraniu mają zagwarantowany zwrot kosztów podróży.

Jeszcze raz serdecznie zapraszam do udziału i zapoznania się z ramowym programem tematycznym tego wydarzenia.

Z poważaniem:
Małgorzata Bocheńska
Prezes PTPS

Szczegółowa agenda spotkania

SZANOWNI PAŃSTWO!
Zapraszając Państwa na kolejne Warsztaty -Wokół Stomii  pt. „PERSPEKTYWY I WYZWANIA W OPIECE STOMIJNEJ”  mamy nadzieję, że dostarczymy Państwu nie tylko istotnych w naszym życiu zawodowym wiadomości naukowych, ale również postaramy się stworzyć bezpieczne warunki do zacieśnienia i nawiązania  koleżeńskich kontaktów i wymiany doświadczeń.
Bardzo proszę wszystkich uczestników o zapoznanie się ze szczegółową  agendą naszego spotkania oraz o dyscyplinę związaną z utrzymaniem ramowych przedziałów czasowych poszczególnych prezentacji i przerw  na posiłki.

Warsztaty wokół stomii pt. „Perspektywy i wyzwania w opiece stomijnej”.
1 dzień, czwartek, 02.06.2022
14:30-15:30 Przyjazd uczestników i zakwaterowanie w hotelu.
14:30-15:30 Lunch.
15:30-16:00 Uroczyste rozpoczęcie warsztatów.
Sprawy organizacyjne i wprowadzenie do sesji.
Małgorzata Bocheńska Prezes PTPS
16:00-17:00 Niech pomaganie wciąż żyje – wsparcie stomika dla stomika. Andrzej Piwowarski- Prezes POLILKO
17:00-17:45 Jak wykorzystać technologię do usprawnienia edukacji i zaopatrzenia pacjentów ze stomią.

Złoty Sponsor firma ConvaTec

Roman Wydra- Commercial Director Poland Ostomy and Critical Care

17:45-18:00 Przerwa kawowa.
18:00-19:00 Prehabilitacja – jej znaczenie dla osób przygotowywanych do operacji.

Złoty Sponsor firma Coloplast

Prof. dr. n. med. hab. Tomasz Banasiewicz

19:00-20:30 WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW PTPS.  
20:00-22:00 Kolacja w hotelu.
2 dzień, piątek, 03.06.2022
07:30-08:30 Śniadanie.
08:30-09:00 Leczenie chirurgicznych powikłań stomii. Lekarz Kinga Zastawna
09:10- 10:10 „Model Czynnika ryzyka – jak dbać o zdrowie skóry” – warsztaty dla pielęgniarek

Złoty Sponsor firma Coloplast

Marek Szydłowski – Clinical Training Manager Coloplast

10:20-10:50 Żywienie pozajelitowe. Trudności i specyfika prowadzenia leczenia żywieniowego pacjentów z wysoko wydzielającą stomią.

 

Dr n. med. Barbara Kuczyńska – dietetyk kliniczny

11:00-11:30 „Primum non nocere” – właściwy dobór sprzętu stomijnego a jakość życia pacjenta ze stomią.

Sponsor firma Pofam Poznań

Tomasz Gołąbek – Dyrektor Makroregionu

11:30-12:00 Przerwa kawowa

12:10-12:40

12:40-13:20

Nowości w portfolio Firmy ConvaTec.

Studium przypadków z zastosowaniem akcesoriów PRESENTA i sprzętu stomijnego ConvaTec.

Złoty Sponsor firma ConvaTec.

Iwona Puchalska, Marketing Manager Ostomy and CCC – 30 minut Iwona Czubaszek, Przedstawiciel Medyczny ConvaTec

13:10-13:40 ,,Rany gastroenterologiczne” -owrzodzenia, odleżyny, przetoki- pielęgnacja i leczenie. Mgr Agnieszka Głuszczak
13:50-14:50 Lunch.
15:00-15:30 Owrzodzenia przy stomiach – czy musimy załamywać ręce?

Sponsor Firma Ambra Group

Mgr Małgorzata Gajek

15:40-16:10 „Wsparcie fizjoterapeutyczne pacjentów przed i po operacjach chirurgicznych”. Mgr Martyna Romanowska Naimska – Fizjoterapeuta
16:20-16:50 „Powiedz TAK dzieleniu się wiedzą”.

Sponsor Dansac/Paul Hartmann Polska

Maciej Ułanowicz

17:00-17:30 Opieka stomijna w ujęciu interdyscyplinarnym.

mgr Magdalena Leyk- Kolańczak

W-ce Prezes PTPS

17:30-18:00 Przerwa kawowa.
18:00-19:00 Networking, wymiana doświadczeń –zajęcia w grupach.
20:00-22:00 Kolacja w hotelu.
3 dzień, sobota, 04.06.2022
07:00-08:50 Śniadanie.
09:00-10:00 Irygacja kolostomii w ujęciu praktycznym. Mgr Agnieszka Biskup – Sekretarz PTPS
10:00-11:00 Podsumowanie Warsztatów PTPS i rozdanie certyfikatów. Małgorzata Bocheńska- Prezes PTPS
11:00-13:00 Networking, wymiana doświadczeń- zajęcia w grupach.
13:00 Wyjazd uczestników.

 

Informacje dla pacjentów

Serwis „Stomia.pl”

Fanpage stomia.pl

Serwis Stomia.pl jest dedykowany pacjentom stomijnym i ich opiekunom, aby pomóc im żyć ze stomią. Inicjatywa powstała dzięki ConvaTec, odpowiadającej za produkty pomagające prowadzić satysfakcjonujące i komfortowe życie osobom ze stomią.

Serwis „Profesjonalnie o stomii”

Przedstawiamy serwis „Profesjonalnie o stomii” dedykowany pielęgniarkom i pielęgniarzom stomijnym oraz pracownikom służby zdrowia zainteresowanym opieką stomijną.

W serwisie „Profesjonalnie o stomii”  znajdziesz artykuły i materiały przygotowywane przez specjalistów opieki stomijnej, narzędzia które pomogą Ci w opiece nad pacjentami ze stomią oraz materiały do edukacji. Dowiesz się więcej o podejściu Coloplast do innowacji w opiece stomijnej, o prowadzonych przez nas badaniach, programach edukacyjnych oraz o narzędziach, które tworzymy wspólnie z profesjonalistami dla profesjonalistów. 

Książka „Stomia. Prawidłowe postępowanie chirurgiczne i pielęgnacja”

Fanpage stomia.pl

Książka pt. „Stomia – prawidłowe postępowanie chirurgiczne i pielęgnacja” pod redakcją Tomasza Banasiewicza, Piotra Krokowicza i Marka Szczepkowskiego to wyjątkowe, interdyscyplinarne dzieło poświęcone problemom stomii. Autorzy – lekarze chirurdzy, urolodzy, gastroenterolodzy, lekarze rodzinni, psycholodzy kliniczni, pielęgniarki stomijne oraz pacjenci zorganizowani w POL-ILKO – tworzą zespół o najwyższych kompetencjach, upoważniających do pisania na tematy związane ze stomią. Informacje zawarte w książce obejmują wiedzę i wieloletnie doświadczenia własne Autorów, co stanowi o jej szczególnej wartości.
Kompleksowa opieka nad pacjentem ze stomią to temat niezwykle ważny i wciąż aktualny. Obecnie przetoki stanowią jeden z etapów leczenia lub są wytwarzane celowo dla ratowania życia. W książce Czytelnik znajdzie m.in. zagadnienia dotyczące: wskazań do wyłonienia stomii, technik chirurgicznych i wykonywania stomii, zaopatrzenia sprzętowego, opieki pooperacyjnej i pielęgnacji, powikłań wczesnych i późnych.
– Mamy wielką nadzieję, że opracowanie to będzie kolejnym krokiem, by „oswoić” stomię i przybliżyć najważniejsze kwestie medyczne z nią związane – mówią Autorzy książki.

https://www.termedia.pl/Ksiazka/-236

Archiwum wydarzeń:

Wirtualny Kongres Stomijny ConvaTec. 06.11.2021r.

Wirtualny Kongres Stomijny ConvaTec to wyjątkowe wydarzenie dla pracowników ochrony zdrowia, po raz pierwszy zorganizowane na skalę europejską. W trakcie tego internetowego Kongresu będzie można dowiedzieć się, w jaki sposób jeszcze lepiej wspierać pacjentów, by mogli...

Współpraca