Zarząd Polskiego Towarzystwa Pielęgniarek Stomijnych

Członkowie zarządu:

majewskaGrażyna Majewska I Prezes
Pielęgniarka stomijna
Uniwersytecki Szpital Kliniczny, Poradnia Stomijna, ul.Waszyngtona 15a, 15-274 Białystok
e-mail: g.majewska@onet.eu

Agnieszka Biskup I V-ce Prezes
Pielęgniarka stomijna
Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Wojskowej Akademii Medycznej – Centralny Szpital Weteranów,
Klinika Chirurgii Ogólnej i Kolorektalnej, Plac Hallera 1, 90-647 Łódź
e-mail: abishop@wp.pl

Małgorzata Bocheńska I Sekretarz
Pielęgniarka stomijna
Szpital Specjalistyczny im J. Śniadeckiego, ul. Młyńska 5, 33-300 Nowy Sącz
Oddział Chirurgii Onkologicznej
e-mail: malgorzata.bochenska@interia.pl

Teresa Sztyler I Skarbnik
Pielęgniarka stomijna
Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza,  ul. Lwowska 178 A,  33-100 Tarnów
Oddział Chirurgii Ogólnej
e-mail: teresa_sztyler@poczta.fm

Urszula Sobczak I Członek Zarządu
Pielęgniarka stomijna
SK Nr 2 Poradnia Stomijna, ul. Przybyszewskiego 49, 60-355 Poznań
e-mail: urszula.sobczakjs@wp.pl

Komisja rewizyjna:

Zofia Augusewicz I Przewodnicząca
Pomorskie Centrum Traumatologii im. M Kopernika Wojewódzki Szpital Specjalistyczny, ul. Nowe Ogrody 1/6, 80-803 Gdańsk
Oddział Chirurgii Ogólnej

Teresa Kresińska-Kaba I Członek
Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Wojskowej Akademii Medycznej – Centralny Szpital Weteranów, Plac Hallera 1, 90-647 Łódź
Klinika Chirurgii Ogólnej i Kolorektalnej

Joanna Tyszko I Członek
Szpital Wojewódzki, ul. Piłsudskiego 11, 18-400 Łomża
Oddział Chirurgii

Członkowie wspierający PTPS[sponsor_level category=”Członkowie wspierający PTPS” columns=”2″ orderby=”menu_order” image=”yes” title=”no” link=”yes” bio=”no” show=”999999″]

Współpraca [sponsor_level category=”Współpraca medyczna” columns=”4″ orderby=”menu_order” image=”yes” title=”no” link=”yes” bio=”no” show=”999999″]