UWAGA!

Poniższa treść komunikatu o Warsztatach „Wokół Stomii” ma charakter wyłącznie informacyjny. Zainteresowanie warsztatami przeszło nasze oczekiwania i na chwilę obecną nie jesteśmy w stanie zarejestrować więcej chętnych. Prosimy o zrozumienie i dziękujemy.

 

logo-warsztaty

Warsztaty dla pielęgniarek stomijnych

 

Szanowni Państwo,

Drogie Koleżanki i Drodzy Koledzy!

Chciałam serdecznie wszystkich Państwa zaprosić do udziału w kolejnych Ogólnopolskich Warsztatach organizowanych corocznie przez Polskie Towarzystwo Pielęgniarek Stomijnych pt „Wokół stomii”. Odbędą się one w dniach 6-8-czerwca 2019 w Hotelu Perła Południa, Rytro 380, woj. małopolskie.

Pragniemy w gronie Państwa oraz zaproszonych specjalistów kontynuować prezentowanie najnowszych doniesień i przekazywanie praktycznej wiedzy oraz aktualnych rozwiązań dotyczących zaopatrzenia i pielęgnacji stomii, zwłaszcza stomii powikłanej.

Ponadto pragniemy przedstawić opracowany materiał dot. standardów zastosowania sprzętu typu convex.

W części warsztatowej przedstawimy program rehabilitacji w różnym okresie po zabiegu operacyjnym, wzmacniający mięśnie brzucha i tułowia.

Pragniemy nadmienić, że na tegorocznych Warsztatach „Wokół Stomii” po raz pierwszy będziemy gościć przedstawicieli z Europejskiej Rady Pielęgniarek Stomijnych (ECET- European Council of Enterostomal Therapy), aby wspólnie po przez działania edukacyjne poprawić dostępność i jakość świadczeń pielęgnacyjno-opiekuńczych nad pacjentem.

Jako organizatorzy zaplanowaliśmy również udział w Warsztatach nowych pielęgniarek pracujących z pacjentem ze stomią, a które nie są zrzeszone w naszym towarzystwie.

Zainteresowanie oraz Państwa udział w poprzednich edycjach jest dowodem, że prezentowane zagadnienia oraz możliwość interaktywnej dyskusji w szerszym gronie wciąż mają niezaprzeczalną, szczególną wartość i znaczenie dla naszej praktyki pielęgniarskiej w opiece nad pacjentem ze stomią.

Tradycyjnie część czasu zaplanowaliśmy na przeprowadzenie XI Walnego Zebrania Członków PTPS. Pragniemy przekazać, że wszyscy członkowie PTPS uczestniczący w Walnym Zebraniu mają zagwarantowany zwrot kosztów podróży.
Opłata konferencyjna wynosi 50 zł – przelew na konto PTPS. Nr rachunku bankowego: 79 1500 1083 1210 8010 2409 0000

Zgłoszenia na Warsztaty wraz z potwierdzoną wpłatą przyjmujemy do dnia 15.05.2019.

Jednocześnie informujemy, że liczba miejsc jest ograniczona i decyduje kolejność zgłoszeń. W przypadku dużego zainteresowania termin składania zgłoszeń może zostać skrócony.

Zapraszam wszystkich serdecznie i do zobaczenia w malowniczej miejscowości RYTRO woj. małopolskie.

Z poważaniem
Małgorzata Bocheńska Prezes PTPS

Współpraca