Jak zostać członkiem PTPS?

Członkiem Towarzystwa może zostać każda osoba posiadająca uprawnienia do wykonywania zawodu pielęgniarki (pielęgniarza) na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Aby zostać członkiem PTPS należy wypełnić deklarację członkowską i przesłać ją na adres siedziby naszego Towarzystwa. Bardzo prosimy o podanie w deklaracji swoich danych adresowych, adresu e-mail i telefonu kontaktowego. Deklaracja zostaje rozpatrzona na posiedzeniu Zarządu. Po przyjęciu zgłaszającego się w poczet Stowarzyszenia Członka, wysłana zostaje pisemna informacja potwierdzająca członkowstwo. Jednocześnie, w przesłanym potwierdzeniu zwracamy się z prośbą o dokonanie opłaty składki członkowskiej w wysokości 30 zł (trzydzieści złotych) rocznie.

Zgodnie ze statutem PTPS składkę należy opłacić do końca I kwartału.

Informację o stanie opłacanych składek można uzyskać u skarbnika:

tsztylerTeresa Sztyler
teresa_sztyler@poczta.fm
tel. 606688361

Aktualizację lub uzupełnienie danych osobowych proszę zgłaszać do sekretarza:

bochenskaMałgorzata Bocheńska
malgorzata.bochenska@interia.pl
tel. 501608501

Wpłaty prosimy dokonywać przelewem na konto Towarzystwa:
Polskie Towarzystwo Pielęgniarek Stomijnych, ul. Krochmalna 32a, 00-864 Warszawa
Nr konta: 79 1500 1083 1210 8010 2409 0000

Pliki do pobrania:

Współpraca