Witamy na stronie internetowej Polskiego Towarzystwa Pielęgniarek Stomijnych

Polskie Towarzystwo Pielęgniarek Stomijnych (PTPS) zostało zarejestrowane 29 marca 2006 roku. Siedzibą Towarzystwa jest Warszawa. Towarzystwo jest apolitycznym, dobrowolnym i samorządowym zrzeszeniem pielęgniarek o charakterze społecznym. Terenem naszej działalności jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.

W trosce o poprawę jakości opieki pielęgniarskiej nad osobami ze stomią nasze Towarzystwo koncentruje swoją aktywność na kształceniu ustawicznym pielęgniarek poprzez pogłębianie ich wiedzy oraz podnoszeniu poziomu naukowego i etycznego. Realizując wyznaczone zadania Towarzystwo organizuje dyskusje, konferencje, warsztaty i sympozja oraz szkolenia dotyczące problematyki stomii. W swojej działalności Towarzystwo dąży do integracji całego środowiska pracowników ochrony zdrowia zajmujących się opieką nad pacjentem ze stomią, w tym przede wszystkim pielęgniarek chirurgicznych, onkologicznych, rodzinnych, opieki długoterminowej i innych dziedzin pielęgniarstwa.

POLECAMY!

Stomia. Prawidłowe postępowanie chirurgiczne i pielęgnacja. Wydanie II uaktualnione.

Mamy przyjemność poinformować, że na stronie wwww.coloplast.pl pojawiła się nowa, rozbudowana sekcja dedykowana profesjonalistom opieki stomijnej „Profesjonalnie o stomii”. Znajdziecie tam wiele opisów ciekawych przypadków klinicznych, standardów i wytycznych postępowania w opiece stomijnej oraz mnóstwo wiedzy praktycznej w tym zakresie! Szczególnie atrakcyjne jest to, że autorami treści są same pielęgniarki i pielęgniarze stomijni. Zajrzyjcie na www.coloplast.pl/opieka-stomijna/profesjonalnie-o-stomii/ i pozwólcie się zainspirować!

 

Mamy przyjemność poinformować, że na stronie wwww.coloplast.pl pojawiła się nowa, rozbudowana sekcja dedykowana profesjonalistom opieki stomijnej „Profesjonalnie o stomii”. Znajdziecie tam wiele opisów ciekawych przypadków klinicznych, standardów i wytycznych postępowania w opiece stomijnej oraz mnóstwo wiedzy praktycznej w tym zakresie! Szczególnie atrakcyjne jest to, że autorami treści są same pielęgniarki i pielęgniarze stomijni. Zajrzyjcie na www.coloplast.pl/opieka-stomijna/profesjonalnie-o-stomii/ i pozwólcie się zainspirować!

 

Współpraca