logo-warsztaty

Warsztaty dla pielęgniarek stomijnych

„PROFESJONALIZM DROGĄ DO BUDOWY AUTORYTETÓW INTERPERSONALNYCH ZESPOŁÓW OPIEKI STOMIJNEJ” – 27-29 maja 2021r. w hotelu NOVOTEL MARINA w Gdańsku.

 

SZANOWNI PAŃSTWO, DRODZY KOLEŻANKI I KOLEDZY !

      W imieniu własnym i Zarządu PTPS zwracam się z uprzejmą prośbą o przyjęcie zaproszenia do udziału w kolejnych Warsztatach „Wokół Stomii” organizowanych przez PTPS.

Zależy nam bardzo na Państwa obecności, bo tak się składa, że w tym roku obchodzimy 15 lecie działalności naszego Towarzystwa.

 „PROFESJONALIZM DROGĄ DO BUDOWY AUTORYTETÓW INTERPERSONALNYCH ZESPOŁÓW OPIEKI STOMIJNEJ” – to tytuł tegorocznej, ogólnopolskiej edycji Warsztatów PTPS. Planowana konferencja odbędzie się w dniach 27-29 maja 2021w hotelu NOVOTEL MARINA w Gdańsku. W ramach hasła przewodniego warsztatów, zaprezentowane zostaną różne perspektywy teoretyczne i praktyczne opieki nad pacjentem ze stomią, oraz determinanty w obszarze, jakości życia zarówno pacjenta jak i jego rodziny. Pragniemy w gronie Państwa oraz zaproszonych specjalistów kontynuować prezentowanie najnowszych doniesień oraz aktualnych rozwiązań dotyczących zaopatrzenia i pielęgnacji stomii wydalniczych oraz stomii odżywczych.

Jesteśmy przekonani, że konferencja przybliży Państwu możliwości płynące ze współpracy z podmiotami, które mogą wzmocnić nasze działania w udzielaniu szeroko rozumianego wsparcia pacjentowi i jego rodzinie.

 Podczas wydarzenia będziecie Państwo mieli okazję zapoznać się z ekspozycją firmowych stoisk ze sprzętem i akcesoriami stomijnymi oraz prezentacją firm.

 Zainteresowanie oraz Państwa udział w poprzednich edycjach jest dowodem, że prezentowane zagadnienia oraz możliwość interaktywnej dyskusji w szerszym gronie wciąż mają niezaprzeczalną, szczególną wartość i znaczenie dla naszej praktyki pielęgniarskiej w opiece nad pacjentem ze stomią.

Tradycyjnie część czasu zaplanowaliśmy na przeprowadzenie XIV Walnego Zebrania Członków PTPS. Pragniemy przekazać, że wszyscy członkowie PTPS uczestniczący w Walnym Zebraniu mają zagwarantowany zwrot kosztów podróży.

 Jeszcze raz serdecznie zapraszam do udziału i zapoznania się z ramowym programem tematycznym tego wydarzenia.

Z poważaniem:
Małgorzata Bocheńska
Prezes PTPS

Informacje dla uczestników

 

Zgłoszenia uczestnictwa w konferencji prosimy przesyłać do 30.04.2021 za pomocą formularza rejestracyjnego.

O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszenia, a obecność uczestnictwa zostanie potwierdzona drogą e-mailową  po uiszczeniu opłaty rejestracyjnej w kwocie 50 zł i przesłaniu potwierdzenia dokonanej wpłaty.  Szczegóły dojazdu -przedstawimy w późniejszym terminie w zależności od  miejsca zamieszkania zgłoszonych uczestników .                                              

Dane kontaktowe  do  Zarządu PTPS:

 1. Małgorzata Bocheńska tel. 501 608 501
 2. Teresa Sztyler tel. 606 688 361
 3. Urszula Sobczak tel. 600 761 627

 

Zgłoszenia streszczenia wystąpień przesyłać do 30 kwietnia 2020 roku na adres e-mail: ptps@ptps.pl.  Osoby (Wykładowcy) czynnie uczestniczące w konferencji  nie dokonują wpłaty rejestracyjnej oraz otrzymują zwrot kosztów delegacji.

PROŚBA DO KOLEŻANEK UCZESTNICZEK WARSZTATÓW  WOKÓŁ STOMII

W przypadku niemożności uczestniczenia w warsztatach przez osoby zgłoszone do udziału, bardzo prosimy o niezwłoczną informację na adres e-mail: ptps@ptps.pl. lub telefonicznie do Pani Teresy Sztyler. Nieobecność zgłoszonych  osób na warsztatach powoduje stratę finansową dla PTPS oraz zamyka możliwość udziału osobom chętnym i dyspozycyjnym w tym terminie.

Prosimy o odpowiedzialne potraktowanie naszej prośby.

Wszystkie bieżące informacje dotyczące Konferencji można znaleźć również na  naszej stronie PTPS i Facebooku.

Ramowy program tematyczny warsztatów

 

 • Dostęp pacjentów do profesjonalnej opieki pielęgniarskiej- porada pielęgniarska
 • Rola pielęgniarki w opiece nad z pacjentem ze stomią powikłaną
 • Rak jelita grubego –czy zawsze kończy się stomią
 • Zadania pielęgniarki w opiece nad pacjentem ze stomią w warunkach domowych .
 • Żywienie przez sztuczne dostępy do przewodu pokarmowego. O czym należy pamiętać planując skuteczną terapię żywieniową?”
 • Aspekty opieki nad pacjentem ze zbiornikiem jelitowym
 • Pielęgnacja i postępowanie w przypadku powikłań gastrostomii i jejunostomii
 • Skuteczne zaopatrzenie obszarów wypukłych
 • Studium przypadku dot. pacjenta ze stomią noszącego pas stomijny stabilizującego Brava”.
 • Znaczenie okresu noszenia worka stomijnego w opiece nad pacjentem ze stomią.

 

Formularz rejestracyjny

 

Karta e-zgłoszenia udziału w konferencji Ogólnopolskiej edycji Warsztatów Wokół Stomii pt. „PROFESJONALIZM DROGĄ DO BUDOWY AUTORYTETÓW INTERPERSONALNYCH ZESPOŁÓW OPIEKI STOMIJNEJ”.

Planowana konferencja odbędzie się w dniach 27-29 maja 2021r. w hotelu NOVOTEL MARINA w Gdańsku.

*Potwierdzeniem udziału w konferencji jest wpłata za udział w kwocie 50 zł na konto:
Nr rachunku bankowego: 79 1500 1083 1210 8010 2409 0000

UWAGA:

W przypadku  niekorzystnej sytuacji epidemicznej w kraju i braku możliwości zorganizowania naszych Warsztatów  o kolejnym jesiennym terminie powiadomimy Państwa.