Archiwum szkoleń i konferencji

logo-warsztaty

Warsztaty dla pielęgniarek stomijnych

W dniach 07 – 09 czerwca 2019 w Rytrze, w hotelu Perła Południa, odbyły się warsztaty dla pielęgniarek stomijnych. Temat wiodący: Trudne stomie naszym wyzwaniem.

Pierwszego dnia: 6 czerwca powitały Gości: Prezes PTPS Małgorzata Bocheńska i Vice Prezes Magdalena Leyk-Kolańczak. Omówione zostały sprawy organizacyjne.

W tym dniu odbyło się również Walne Zebranie Członków PTPS.

Tematyka Warsztatów „Wokół Stomii”:

7 czerwca Warsztaty rozpoczęła mową powitalną Prezes PTPS Małgorzata Bocheńska, a następnie:

 1. „Stomio, pokaż mi swój profil” – Grażyna Majewska.
 2. „Zaopatrzenie pacjentów w każdym wieku, o każdym kształcie ciała i w każdym momencie życia ze stomią.” – Marek Szydłowski – Coloplast.
 3. „Przyszłość stosowania sprzętu typu convex jako standard postępowania w opiece stomijnej” – Joanna Tyszko.
 4. „Rola żywienia we wspomaganiu procesów gojenia ran” – Barbara Kuczyńska, dietetyk.
 5. „Studium przypadku. Zaopatrzenie stomii powikłanej” – Agnieszka Kokoszka – Convatec.
 6. „Aktywność fizyczna pacjentów ze stomią – program Me+ Aktywni” oraz ćwiczenia do powyższego wykładu – Agnieszka Biskup, Ewa Obuszko, Urszula Sobczak.

 

8 czerwca Warsztaty kontynuowano wykładami gości z ECET:

 1. „Peristomal skin irritation” (Podrażnienie skóry wokół stomii) – Renata Batas
 2. „The European Council of Enterostomal Nurses ECET” (Europejskie Stowarzyszenie Pielęgniarek Stomijnych) – Gabriele Kroboth.

Wszyscy uczestnicy otrzymali certyfikaty uczestnictwa.

logo-warsztaty

Warsztaty dla pielęgniarek stomijnych

W dniach 08-09 czerwca 2018r w Nadarzynie, w Hotelu Park Kajetany odbyły się warsztaty dla pielęgniarek stomijnych. Temat wiodący – „Pielęgnacja stomii powikłanych”.

TEMATYKA WARSZTATÓW „WOKÓŁ STOMII” – „Stomia niejedno ma imię…..”

 1. „Pielęgnacja przetok wysokich, opieka nad cewnikami centralnymi” – Jolanta Świerkowska
 2. „Przetoki jelitowe – jeść czy nie jeść?” – mgr Barbara Kuczyńska – dietetyk
 3. „High out – put stoma – stomia o zwiększonym wydalaniu” – Magdalena Leyk
 4. „Okołostomijne zmiany skórne w przebiegu chorób zapalnych jelit” – Urszula Sobczak
 5. „Spersonalizowana opieka nad pacjentem z urostomią” – Małgorzata Bocheńska
 6. „Moje stomijne ambulatorium domowe, czyli: kiedy przychodzę na pierwszą wizytę domową do pacjenta…” Agnieszka Biskup
 7. „Zmiany skórne kontra  przepuklina okołostomijna” – Grażyna Majewska
 8. „Powikłania stomijne – rola lekarza i pielęgniarki” – Anna Śmiżewska

Każdy uczestnik warsztatów otrzymał certyfikat uczestnictwa.

logo-warsztaty

Warsztaty dla pielęgniarek stomijnych

W dniach 12-13 maja 2017r w Kuźni Napoleońskiej, w Teresinie k/Warszawy odbyły się warsztaty dla pielęgniarek stomijnych. Temat wiodący – „Pielęgnacja stomii powikłanych

TEMATYKA WARSZTATÓW

 1. Komunikacja interpersonalna – pielęgniarka – pacjent – Sztyler Teresa
 2. Słownik terminów stomijnych – Agnieszka Biskup
 3. „Profilaktyka powikłań skórnych wokół stomii a jakość życia pacjenta”. Narzędzie SACS – warsztaty – Sobczak Urszula
 4. Specyfika pielęgnacji stomii u dzieci. Problemy pielęgnacyjne – warsztaty – Zalewska Eliza
 5. Powikłania skórne – opisy przypadków – Leyk Magdalena
 6. Zmiany przerostowe – opisy przypadków – Majewska Grażyna
 7. Owrzodzenia wokół stomii – opisy przypadków  – Biskup Agnieszka

 

logo-warsztaty

Warsztaty dla pielęgniarek stomijnych

W dniach 23-24 września 2016r., w Kuźni Napoleońskiej, w Teresinie k/Warszawy odbyły się warsztaty dla pielęgniarek stomijnych.

Tematyka poszczególnych warsztatów:

1. Wyznaczania miejsca stomii na „trudnym” brzuchu.
2. Przepukliny okołostomijne a pas brzuszny.
3. Pielęgnowania zbiorników jelitowych, badanie per rectum przez pielęgniarkę.
4. Etyka pielęgniarska w opiece nad pacjentem ze stomią.

Każdy uczestnik warsztatów otrzymał certyfikat uczestnictwa.

 

W dniach 12-13 września 2015r. w hotelu NARVIL w Serocku odbyło się X Jubileuszowe Sympozjum Polskiego Klubu Koloproktologii w trakcie którego zaproszone pielęgniarki miały możliwość uczestniczenia w dwudniowej sesji zorganizowanej przez Polskie Towarzystwo Pielęgniarek Stomijnych.

Opiekę merytoryczną sesji sprawowali:
Przewodniczący Komitetu Naukowego i Organizacyjnego Sympozjum, Prezes Polskiego Klubu Koloproktologii Pan Profesor Marek Szczepkowski oraz Pani Profesor Jadwiga Snarska.
Wykładowcami byli specjaliści – pielęgniarki oraz lekarze chirurdzy którzy przedstawili bardzo bogate w nowe treści merytoryczne wykłady dotyczące problematyki stomijnej obrazując zagadnienia w ujęciu interdyscyplinarnym.

Niezwykle ważnymi uczestnikami sesji byli pacjenci – przedstawiciele Polskiego Towarzystwa Stomijnego Pol-ilko.

Poszerzeniu wiedzy służyły prezentacje nowych rozwiązań w pielęgnacji i zaopatrzeniu stomii prezentowane przez Firmy produkujące sprzęt stomijny.

Dużym wydarzeniem była promocja książki „STOMIA” która jest pierwszym w piśmiennictwie polskim tak szerokim opracowaniem dotyczącym problematyki stomijnej.

Każda pielęgniarka uczestnicząca w sesji miała możliwość do spotkań i rozmów służących wymianie doświadczeń, dzieleniu się problemami codziennej pracy. Spotkania były też okazją do budowania konstruktywnych więzi zawodowych.

Wykorzystując możliwość spotkania się w szerszym gronie pielęgniarek stomijnych, odbyło się VI Walne Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze Członków PTPS. Dokonano wyboru Zarządu PTPS i Komisji Rewizyjnej. Prezesem została Pani Grażyna Majewska, Vice Prezesem Agnieszka Biskup, Skarbnikiem – Teresa Sztyler, Sekretarzem – Małgorzata Bocheńska, Członkiem Zarządu – Urszula Sobczak.

Sesja pielęgniarska odbyła się dzięki współpracy z Polskim Klubem Koloproktologicznym oraz wsparciu firm – Coloplast, ConvaTec, Dansac, Pofam-Poznań, Salts

Współpraca