Archiwum szkoleń i konferencji

logo-warsztaty

Warsztaty dla pielęgniarek stomijnych

W dniach 12-13 maja 2017r w Kuźni Napoleońskiej, w Teresinie k/Warszawy odbyły się warsztaty dla pielęgniarek stomijnych. Temat wiodący – „Pielęgnacja stomii powikłanych

TEMATYKA WARSZTATÓW

  1. Komunikacja interpersonalna – pielęgniarka – pacjent – Sztyler Teresa
  2. Słownik terminów stomijnych – Agnieszka Biskup
  3. „Profilaktyka powikłań skórnych wokół stomii a jakość życia pacjenta”. Narzędzie SACS – warsztaty – Sobczak Urszula
  4. Specyfika pielęgnacji stomii u dzieci. Problemy pielęgnacyjne – warsztaty – Zalewska Eliza
  5. Powikłania skórne – opisy przypadków – Leyk Magdalena
  6. Zmiany przerostowe – opisy przypadków – Majewska Grażyna
  7. Owrzodzenia wokół stomii – opisy przypadków  – Biskup Agnieszka

 

logo-warsztaty

Warsztaty dla pielęgniarek stomijnych

W dniach 23-24 września 2016r., w Kuźni Napoleońskiej, w Teresinie k/Warszawy odbyły się warsztaty dla pielęgniarek stomijnych.

Tematyka poszczególnych warsztatów:

1. Wyznaczania miejsca stomii na „trudnym” brzuchu.
2. Przepukliny okołostomijne a pas brzuszny.
3. Pielęgnowania zbiorników jelitowych, badanie per rectum przez pielęgniarkę.
4. Etyka pielęgniarska w opiece nad pacjentem ze stomią.

Każdy uczestnik warsztatów otrzymał certyfikat uczestnictwa.

 

W dniach 12-13 września 2015r. w hotelu NARVIL w Serocku odbyło się X Jubileuszowe Sympozjum Polskiego Klubu Koloproktologii w trakcie którego zaproszone pielęgniarki miały możliwość uczestniczenia w dwudniowej sesji zorganizowanej przez Polskie Towarzystwo Pielęgniarek Stomijnych.

Opiekę merytoryczną sesji sprawowali:
Przewodniczący Komitetu Naukowego i Organizacyjnego Sympozjum, Prezes Polskiego Klubu Koloproktologii Pan Profesor Marek Szczepkowski oraz Pani Profesor Jadwiga Snarska.
Wykładowcami byli specjaliści – pielęgniarki oraz lekarze chirurdzy którzy przedstawili bardzo bogate w nowe treści merytoryczne wykłady dotyczące problematyki stomijnej obrazując zagadnienia w ujęciu interdyscyplinarnym.

Niezwykle ważnymi uczestnikami sesji byli pacjenci – przedstawiciele Polskiego Towarzystwa Stomijnego Pol-ilko.

Poszerzeniu wiedzy służyły prezentacje nowych rozwiązań w pielęgnacji i zaopatrzeniu stomii prezentowane przez Firmy produkujące sprzęt stomijny.

Dużym wydarzeniem była promocja książki „STOMIA” która jest pierwszym w piśmiennictwie polskim tak szerokim opracowaniem dotyczącym problematyki stomijnej.

Każda pielęgniarka uczestnicząca w sesji miała możliwość do spotkań i rozmów służących wymianie doświadczeń, dzieleniu się problemami codziennej pracy. Spotkania były też okazją do budowania konstruktywnych więzi zawodowych.

Wykorzystując możliwość spotkania się w szerszym gronie pielęgniarek stomijnych, odbyło się VI Walne Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze Członków PTPS. Dokonano wyboru Zarządu PTPS i Komisji Rewizyjnej. Prezesem została Pani Grażyna Majewska, Vice Prezesem Agnieszka Biskup, Skarbnikiem – Teresa Sztyler, Sekretarzem – Małgorzata Bocheńska, Członkiem Zarządu – Urszula Sobczak.

Sesja pielęgniarska odbyła się dzięki współpracy z Polskim Klubem Koloproktologicznym oraz wsparciu firm – Coloplast, ConvaTec, Dansac, Pofam-Poznań, Salts

Współpraca